Hoe te handelen bij oogletsels
Een ieder die ooit een vuiltje in het oog heeft gehad weet hoe lastig dit kan zijn. Je begint met je ogen te knipperen en vaak zal het oog ook beginnen te tranen. Op dit moment ben je niet meer in staat om goed te kijken laat staan autorijden.

We spreken van ernstig oogletsel als er meer aan de hand is dan alleen een vuiltje in het oog. Bij ernstig oogletsel dient men altijd een bezoek te brengen aan de (oog)arts.

Ernstig oogletsel kan een blijvende beschadiging of blindheid aan het getroffen oog veroorzaken.
   
Vuiltje uit het oog verwijderen
Een vuiltje wat zich op het oogwit bevind kun je zelf proberen te verwijderen, vuiltjes die zich op het hoornvlies van het oog bevinden dienen altijd door een (oog)arts te worden verwijderd.
 1. Trek met de duim en de wijsvinger van één en dezelfde hand de oogleden van het slachtoffer voorzichtig uit elkaar.
 2. Is het vuiltje zichtbaar en bevind deze zich op het wit van het oog, verwijder dit vuiltje dan met een kompres of een schone zakdoek. Dit kun je doen door met de punt van het kompres of de zakdoen het vuiltje weg te pikken , of het vuiltje naar de dichtstbijzijnde ooghoek te vegen.
 3. Is het vuiltje niet zichtbaar laat het slachtoffer dan eerst naar boven kijken en trek vervolgens het onderste ooglid naar beneden. Als er niets te zien is laat je het slachtoffer naar beneden kijken en trek dan het bovenste ooglid omhoog.
 4. Als het slachtoffer last blijft houden en u het vuiltje niet kunt vinden of niet gemakkelijk kunt verwijderen dan is het raadzaam om het oog te laten beoordelen door een (oog)arts.
Doordringend voorwerp in het oog
Doordringende voorwerpen in het oog zoals metaalsplinters, spijkers, schroeven, doorns etc. mag men nooit zelf proberen te verwijderen, deze moeten altijd door een oogarts worden verwijderd.
 • Verwijder het voorwerp niet.
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer niet in het oog wrijft.
 • Laat het slachtoffer bij voorkeur liggen .
 • Dek het getroffen oog af met een gaasje, zit er een groter voorwerp in het oog maak dan gebruik van een kokertje om het oog te beschermen.
 • Breng het slachtoffer naar een oogarts.
Bijtende stof in het oog of verbranding van het oog
Als er een bijtende stof in het oog is gekomen dient met altijd eerst het oog te spoelen met zacht stromend water, vervolgens dient men het slachtoffer altijd naar een oogarts te brengen.
 1. Laat het slachtoffer bij voorkeur op de grond gaan liggen.
 2. Houd het oog van het slachtoffer open.
 3. Bij verbranding dient het oog gedurende 10 minuten met lauwwarm, zachtstromend water te worden gespoeld. Maak eventueel gebruik van een beker of een kan.
 4. Bij oogletsel ontstaan door een bijtende stof dient het oog gedurende 30 minuten met lauwwarm, zachtstromend water te worden gespoeld. Zorg ervoor dat u zelf niet in contact komt met de bijtende stof, draag bij voorkeur handschoenen. Spoel het oog zo dat het water altijd richting de zijkant van het gezicht loopt zo voorkomt u dat de bijtende stof in het andere oog terecht komt.
 5. Breng het slachtoffer altijd naar een oogarts.
Sneeuwblindheid (lasoog)

Sneeuwblindheid (lasoog) ontstaat doordat het oog aan teveel straling is blootgesteld. Dit kan ontstaan doordat men zonder oogbescherming zich in de sneeuw of in de bergen bevindt. De sneeuw of ijs weerkaats het zonlicht in de ogen je krijgt dus veel meer ultraviolette straling in je ogen dan wanneer er geen ijs of sneeuw ligt.

Bij sneeuwblindheid komen de volgende symptomen voor;

 • Het oogwit kan wat rood zijn
 • De ogen worden gevoelig voor het licht
 • Je begint met je ogen te knipperen, en je knijpt je ogen dicht
 • De ogen voelen pijnlijk tot zeer pijnlijk aan
 • Alles wat men ziet heeft een roze tot rode tint
 • Het voelt alsof er zand in de ogen zit

Sneeuwblindheid geneest vanzelf binnen 1 a 2 dagen. Verzacht de pijn door een koele donkere plek op te zoeken. Hitte verergert de pijn, leg daarom een natte doek over de ogen en het voorhoofd. Neem eventueel een pijnstiller om de pijn te verzachten.

Je kunt ook een arts bezoeken deze zal een verdovend middel in het oog aanbrengen zodat de pijn wordt verzacht.