Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxidevergiftiging kan ontstaan wanneer men in een afgesloten ruimte een kachel of een vuur stookt waarbij er geen rekening mee is gehouden dat hiervoor voldoende ventilatie nodig is. In zo'n situatie raakt de zuurstof op en ontstaat er een onvolledige verbranding waarbij het giftige gas koolmonoxide gevormd wordt. Koolmonoxide is kleur en reukloos en daarom ook zo gevaarlijk omdat het moeilijk te ontdekken is.

De symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn; lichte hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid, misselijkheid en braken. Omdat deze tekenen vaak niet opgemerkt worden als een verschijnsel van koolmonoxidevergiftiging gaat het vaak verder zonder enige waarschuwing in bewusteloosheid. Als er niet snel gehandeld wordt loopt het meestal fataal af.

Behandel de patiënt door hem in de frisse lucht te leggen en moedig hem aan om gelijkmatig en regelmatig te ademen. Is de patiënt buiten bewustzijn en ademt hij niet pas dan kunstmatige ademhaling toe. Houd de patiënt warm en ventileer de ruimte zodat het giftige koolmonoxidegas uit de ruimte kan trekken.

Voorkom de vorming van koolmonoxide door voor voldoende ventilatie te zorgen als je een vuurtje of een kachel in een besloten ruimte stookt.