Reanimeren voor volwassenen
Het doel van reanimeren is om bij een patiënt waarvan de ademhaling en/of de bloedcirculatie is gestopt de hersenen te voorzien van zuurstof. Dit kunnen we doen door de patiënt kunstmatig te beademen en borstcompressie te geven. We dienen hiermee door te gaan totdat professionele medische hulp het overneemt.

Als je niets doet treedt er al na 4 minuten onherstelbare hersenschade op.
Stap 1

Ziet u een slachtoffer liggen ren er dan niet als een dolle naartoe, maar controleer de omgeving op mogelijke gevaren.

Het slachtoffer kan onder stroom staan, of op een punt liggen waar het voor u gevaarlijk kan zijn om hulp aan de patiënt aan te bieden (drukke weg).
Stap 2

Controleer de bewustzijn van het slachtoffer door het slachtoffer bij de schouders te pakken en zachtjes te schudden. Spreek het slachtoffer aan met "Gaat het".

Reageert het slachtoffer laat hem dan liggen en zoek uit wat het probleem kan zijn. Maar controleer het slachtoffer regelmatig of hij/zij nog reageert.
Stap 3

Is het slachtoffer buiten bewustzijn roep dan om hulp, vraag of iemand 112 belt maar laat deze persoon bij u terugkomen.

De beller moet wel vermelden dat het om een reanimatie gaat.
Stap 4

Controleer de ademhaling van het slachtoffer dit doet u door het hoofd achterover te kantelen en de kin omhoog te liften (chin lift).
Houdt uw oor boven het slachtoffer en kijk naar de borst gedurende 10 seconden. Een volwassenen dient gedurende 10 seconden tenminste 2 maal adem te halen.
Indien het slachtoffer niet of onvoldoende ademt dient men over te gaan tot reanimatie.

In veel gevallen stopt bij een abnormale ademhaling de circulatie.

Een abnormale ademhaling herken je aan een moeilijke, zware en luidruchtige ademhaling.
Stap 5

Ga over tot het geven van 30 borstcompressies

Dit doe je door de hiel van een hand in het midden van de borstkas te plaatsen, plaats uw andere hand bovenop de eerste.

Let erop dat alleen de hiel van de hand de borstkas raakt.

Druk het borstbeen gelijkmatig in (5 a 6cm diep), laat ook weer gelijkmatig los. Leun niet op het slachtoffer.

Doe dit met een snelheid van 100 compressies per minuut (in 18 seconden 30 compressies)
stap 6

Open de luchtweg door het hoofd achterover te houden en de kin te liften.

Knijp de neus van het slachtoffer dicht en adem zelf normaal in, plaats uw lippen rond de mond van het slachtoffer.

Blaas rustig in gedurende 1 seconde tot de borstkas omhoog komt. Laat de borstkas terugkomen en adem nogmaals op dezelfde wijze in. De twee beademingen dienen binnen 5 seconden gegeven te worden.
Stap 7

Herhaal stap 5 en stap 6 totdat professionele medische hulp het van u over neemt.

Wissel indien mogelijk iedere 2 minuten van hulpverlener.