De branddriehoek
Een vuur kun je schematisch weergeven in een brandriehoek
Om een vuur te maken heb je 3 dingen (elementen) nodig;
  • Zuurstof (deze zit in de lucht)
  • Ontbrandingstemperatuur (bv een vonk)
  • Brandbare stof (bv hout, benzine)

Dit kun je in een branddriehoek weergeven, valt een van deze 3 elementen weg dan valt de driehoek uit elkaar en zal het vuur doven.